Yıldız Teknik Üniversitesi yetkili organları ile yakın işbirliği kurarak, Vakfın amacına uygun sorunları ile gereksinimlerini karşılayacak ve yeterli mali desteği içerecek yardım ve destek programlarını çalışma dönemi programlarına koymak ve uygulamak,

Teknolojik ve ekonomik gelişmelere paralel olarak Yıldız Teknik Üniversitesi’nde yeni mühendislik, ekonomi ve özellikle Avrupa Topluluğu ile diğer bilim dallarında öğretim birimleri açılması çalışmalarına katılmak, her türlü desteği sağlamak, yabancı dille eğitim, hazırlık kursları ve mesleki gelişme kursları konularında gereken çalışmaları yapmak, katkılarda bulunmak,

Yıldız Teknik Üniversitesi öğretim elemanları ile öğrencilerinin yurt içinde ve dışında yapacakları uzmanlık ve araştırma çalışmalarını desteklemek, teknik, teknolojik ve ekonomik konularda yaptıkları araştırmalar, buluşlar ile ülke ve insanlık yararına hizmet edenleri özendirmek ve ödüllendirmek,

Yıldız Teknik Üniversitesi öğretim elemanları ile öğrencileri için, öğretim tesisleri, yurtlar, kültür ve sanat, spor, sağlık, eğlence ve dinlenme, eğitim ve kurs merkezleri, araştırma merkezleri gibi tesisleri kurmak, kurulan tesisleri İktisadi İşletme ya da Ortaklıklar aracılığıyla işletmek,

Türk Üniversiteleri, yabancı üniversiteler, mesleki kuruluşlar, sosyal ve bilimsel çalışmalar yapan özel ve kamu kuruluşları ile işbirliği ve ortak çalışmalar yapmak, Yıldız Teknik Üniversitesi’ne yardım ve desteklerini sağlayacak girişimlerde bulunmak,

Öğrenim için maddi olanaklardan yoksun yetenekli Türk öğrencilerine burs vermek, yurt içinde ve dışında yatılı ve yatısız öğrenim yapmalarını sağlamak.