• Yıldız Teknik
  Üniversitesi
  Vakfı
 • Yıldız Teknik
  Üniversitesi
  Vakfı
 • Yıldız Teknik
  Üniversitesi
  Vakfı

Amaç ve Hizmet Konuları

Vakfın amacı "Yıldız Teknik Üniversitesi'nin gelişmesi, verimliliğinin artması, genişletilmesi, eğitim ve öğretim düzeyinin yükseltilmesi, mali kaynakların güçlendirilmesi, öğretim elamanlarının sorunlarının giderilmesi, uygulama alanı gereksinimlerinin karşılanması için katkılarda bulunmak, mezunlarının ilişkilerini, yardım ve desteklerini sağlayacak girişimlerde bulunmak" olup hizmet konulan aşağıda gösterilmiştir.

Yıldız Teknik Üniversitesi yetkili organları ile yakın işbirliği kurarak, Vakfın amacına uygun sorunları ile gereksinimlerini karşılayacak ve yeterli mali desteği içerecek yardım ve destek programlarını çalışma dönemi programlarına koymak ve uygulamak, Teknolojik ve ekonomik gelişmelere paralel olarak Yıldız Teknik Üniversitesi'nde yeni mühendislik, ekonomi ve özellikle Avrupa topluluğu ile diğer bilim dallarında öğretim birimleri açılması çalışmalarına katılmak, her türlü desteği sağlamak, yabancı dille eğitim, hazırlık kursları ve mesleki gelişme kursları konularında gereken çalışmaları yapmak, katkılarda bulunmak, Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim elemanları ile Öğrencilerinin Yurt içinde ve dışında yapacakları uzmanlık ve araştırma çalışmalarını desteklemek, teknik, teknolojik ve ekonomik konularda yaptıkları araştırmalar, buluşlar ile ülke ve insanlık yararına hizmet edenleri özendirmek ve ödüllendirmek, Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim elamanları ile öğrencileri için, öğretim tesisleri, yurtlar, kültür ve sanat

spor, sağlık, eğlence ve dinlenme, eğitim ve kurs merkezleri, araştırma merkezleri gibi tesisleri kurmak, kurulan tesisleri iktisadi işletme ya da ortaklıklar aracılığıyla işletmek, Türk Üniversiteleri, yabancı üniversiteler, mesleki kuruluşlar, sosyal ve bilimsel çalışmalar yapan özel ve kamu kuruluşları ile işbirliği ve ortak çalışmalar yapmak, Yıldız Teknik Üniversitesi'ne yardım ve desteklerini sağlayacak girişimlerde bulunmak, Yıldız Teknik Üniversitesi mezunlarına iş bulmak üzere gerekli çalışmaları yapmak, bürolar açmak ve işverenler ile ilişkiler kurmak, mezunların Yıldız Teknik Üniversitesi'ne yardım ve desteklerini sağlayacak ilişkileri kurmak, ilgilerini çekmek ve Yıldız Teknik Üniversitesi ile olan bağlarına süreklilik kazandırmak, Öğrenim için maddi olanaklardan yoksun yetenekli Türk öğrencilerine burs vermek, yurt içinde ve dışında yatılı ve yatısız öğrenim yapmalarını sağlamak, Amaç ve hizmet konularına yönelik broşür, bülten, dergi, gazete, katalog ve kitap yayınlamak, konferans, panel, sempozyum, açık oturum, forum, sergi ve bilimsel toplantılar düzenlemek, Amaç ve hizmet konularının gerektirdiği çalışmaları yapmak.

Yönetim Kurulu

 • Prof. Dr. Tamer Yılmaz

  Vakıf Başkanı
 • Dr.Yülsel Yalçın

  Vakıf Başkan Yardımcısı
 • Ahmet Yüksel Karahan

  Vakıf Genel Sekreteri
 • Prof.Dr.K.Nur Bekiroğlu

  Vakıf Saymanı
 • Prof.Dr.Bestami Özkaya

  Vakıf Üyesi
 • Prof.Dr.Zehra Yumurtacı

  Vakıf Üyesi
 • Dr.Öğr.Ahmet Turan Hocaoğlu

  Vakıf Üyesi
 • Hikmet Baltacı

  Vakıf Üyesi
 • Ercan Tan

  Vakıf Üyesi

Denetim Kurulu

 • Prof. Dr. Nurullah Gültekin

 • Semih Zorlu

 • Yücel Erdem

Yardımlaşma

Bir yıldızın parlamasına ve tüm insanlığa fayda sağlamasına vereceğimiz bir burs ile destek olalım !

Öğrencilermize aylık/yıllık bazda veya dilediğiniz miktarda burs desteğinde bulunabilirsiniz.

 • Banka: T.C. İş Bankası
 • Şube: YTÜ Beşiktaş Şubesi
 • Hesap Adı: YTÜ Vakfı
 • Şube Kodu: 1199
 • Hesap Numarası: 3097840
 • IBAN: TR360006400000111993097840

Burs

Bir Yıldızlının Parlamasına ve Tüm İnsanlığa Fayda Sağlamasına Vereceğimiz Bir Burs İle Destek Olalaım.

 • Banka: T.C. İş Bankası
 • Şube: YTÜ Beşiktaş Şubesi
 • Hesap Adı: YTÜ Vakfı
 • Şube Kodu: 1199
 • Hesap Numarası: 3097840
 • IBAN: TR360006400000111993097840

İstanbul, Türkiye

YTÜ Teknoloji Geliştirme Bölgesi, Çifte Havuzlar Mah., Eski Londra asfaltı Cad.,idari Bina Dış Kapı :151/1L No:4 Esenler

Telefon: 0212 260 55 33 - 0212 236 41 13

Faks: 0212 236 40 17

Mail: info@ytuv.org