• Yıldız Teknik Üniversitesi

  VAKFI

 • Yıldız Teknik Üniversitesi

  VAKFI

Yıldız Teknik Üniversitesi Vakfı 28 Aralık 1983 tarihinde kurulmuştur. Vakfın amacı Yıldız Teknik Üniversitesi’nin gelişmesi, verimliliğinin artması, genişletilmesi, eğitim ve öğretim düzeyinin yükseltilmesi, mali kaynaklarının güçlendirilmesi, öğretim elemanlarının sorunlarının giderilmesi, uygulama alanı gereksinimlerinin karşılanması için katkılarda bulunmak; mezunlarının ilişkilerini, yardım ve desteklerini sağlayacak girişimlerde bulunmaktır.

 1. Vakfımız 28 Aralık 1983 tarihinde, İstanbul Asliye 4.Hukuk Mahkemesinin 1983/449 sayılı kararı ile İstanbul’da kurulmuştur.

 2. Bakanlar Kurulu’nun 17.02.1986 tarih ve 86/10377 sayılı kararı ile Vakfımıza Vergi Muafiyeti tanınmıştır.

 3. Yıldız Teknik Üniversitesi Vakfı Resmi senedinin 3.ve 4.maddeleri hükmü doğrultusunda 27 Temmuz 1992 tarihinde Vakfa bağlı olarak “Yıldız Teknik Üniversitesi Vakfı Mühendislik ve Teknik Danışmanlık İktisadi İşletmesi” kurulmuştur.

 4. 10.09.1992 tarihinde Vakıflar Genel Müdürlüğü onayı ile BURSA Şubemiz açılmıştır.

 5. ANKARA Şubemiz; Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün izni uyarınca 31.08.1995 tarihinde kurulmuştur.

 6. 09.01.1997 tarihinde de yine Genel Müdürlük onaylı olarak İZMİR Şubemiz açılmıştır.

 7. 30.03.2001 tarihinde ; Ankara Çankaya 3.Bölge de 602 m2 yüzölçümlü apartmanın 8. katında bulunan 4 adet BÜRO Darüşşafaka Cemiyeti’nden 108.261,44.-TL. bedel ile satın alınmıştır.

 8. 01.07.2002 tarihinde Yıldız Teknik Üniversitemiz; Hisarüstü Sosyal Tesis Binasını Vakıf Bünyesi içinde bulunan Yıldız Teknik Üniversitesi Vakfı Mühendislik ve Teknik Danışmanlık İktisadi İşletmesine 10 yıl süre ile kiraya vermiştir.

 9. Yıldız Teknoloji Geliştirme Bölgesi TEKNOPARK ANONİM ŞİRKETİ 26.06.2003 tarihinde Yıldız Teknik Üniversitesi Vakfı tarafından kurulmuştur.

 10. 29.06.2012 tarihinde Ankara, Yenimahalle ilçesinde bulunan 2 adet parsel, toplam 24.136,04 m2 arsa Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’ndan satın alınmıştır.